Cotard (Hiçlik) sendromu nedir?

Cotard (Hiçlik) sendromu Fransız nörolog Jules Cotard tarafından ilk defa 1880 yılında beyni ve organlarının olmadığına, kendisinin ölü olduğunu düşünen orta yaşlarda bir kadın hasta ile tanımlanmıştır. Diğer bir kadın vaka ise felç geçirdiği düşünüp kendisinin ölü olduğuna inanmış, çocuklarından kendisini tabuta koyup gömmelerini istemiş. Cotard bu sendromu “delire de negation (yok sayma hezeyanı)” olarak adlandırmıştır. Çok nadir rastlanan bu sendromda karakteristik olarak bedeniyle ilgili nihilistik (yokluk, hiçlik) hezeyanları, kendisinin ve dünyanın varlığını inkâr etme, hallüsinasyonlar, ölü olduğunu ispat etmek için intihar düşünceleri görülmektedir. Ek olarak şiddetli depresyon, psikomotor gerilik, anksiyete belirtileriyle de ilişkilidir.

Hiçlik sendromunun belirtileri nelerdir?

Beliğin özelliği kişinin kendisinin ölü olduğuna inandırması ve bu inancının değiştirilemez olmasıdır. Literatürde Cotard sendromunu en önemli olgusu depresyonduır. Fenomenoloji açısından beden ve varoluşu en çok çağrıştıran nihilistik sanrıların eşlik etmesi belirgindir. Diğer belirtiler ise aklın, beynin, hamileliğin inkâr edilmesi, felçli olduğuna veya çürümüş et olduğuna dair inanışlar ve kozmosun ya da dünyanın yadsınması vardır.  Nihilistik hezeyanlar bedenin veya benliğin çeşitli yönlerinin varlığını inkâr etmeyi içerir. Hastalar, hayatta olmayı, ruhunun varlığını, kişisel adı, yaşı, evliliği, anne-babalığı gibi tanımlayıcı özelliklerini, kendi kendine hareket etme, yürüme, yemek yeme kapasitesini, kalp, beyin, karaciğer, bağırsak, kol ve bacak fonksiyonlarının varlığını nihilist sanrılarla reddederler.

Hiçlik sendromu olduğumuzu nasıl anlarız?

Cotard sendromu yaşayan kişiler vücutlarında bazı kısımların olmadığına ve besin almaması gerektiğine inanır. Sebepleri belirsiz kaygılar ve aşırı mutsuzluk hallerinin dışında ölmüş olduğuna düşünür ve hareket etmeme, sabit bir katılık içinde durma gereği hisseder. Bu hastalık etrafındaki bireyler veya aile yakınlarının fark etmesiyle, psikiyatri uzmanına başvurulması sonucu açığa çıkabilir. Hasta kişinin kendisinin hasta olduğuna dair bir düşüncesi olması mümkün değildir.

Hiçlik sendromu nasıl tedavi edilir?

Tedavide antidepresan, antipsikotik ve duygu durum düzenleyici ilaçların kombinasyonlarıyla yararlı etkiler görüldüğüne dair vaka raporları mevcuttur. EKT’nin de çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir.

Yazar: Epik Haber

Etiketler: , ,